SETMANA                    SANTA  

    

HORARIS  DELS  OFICIS  DE  SETMANA  SANTA   2021


DIUMENGE DE  RAMS   28 de març                                       

A les  10'45 hores BENEDICCIÓ DE RAMS I PALMONS
Seguidament la Missa
 

DIMECRES SANT  31 de març

          A les 7'30  del vespre Missa  


DIJOUS SANT
 1 d'abril

Celebració de la Cena del Senyor a les 8 del vespre

DIVENDRES SANT  2 d'abril

VIACRUCIS   a les 10 del matí

Litúrgia de la Creu  a  les 6 de la tarda
 

DISSABTE SANT  3 d'abril

Solemne VETLLA PASQUAL a les 8 de vespre

DIUMENGE DE PASQUA  DE RESURRECCIÓ  4 d'abril

Celebració de l'EUCARISTIA : a les 11  del matí

SETMANA SANTA  A  PUIGGRACIÓS (2017)

DIUMENGE DE RAMS Benedicció de rams i Missa 10'30
DIJOUS SANT Cena del Senyor
Vetlla de pregària
17'30
21'30
DIVENDRES SANT Litúrgia de la Creu 12
DISSABTE SANT Lectures
Laudes
Vespres
Vetla pasqual
8
9'30
19
22
DIUMENGE DE PASQUA Missa
Vespres
10'30
19