RELACIÓ CRONOLÒGICA DELS RECTORS DE LA 
PARRÒQUIA DE SANT GENÍS DE L'AMETLLA

Any Rectors    Any Rectors
931  Gratiosus, presbiter   1578  Francesc Christia
1123   Guillem, presbiter .   1592  Joan Llehonart
1152   Bernat Senofredo   1613  Pau Calopa
1174  Gerald, sacerdos    1641  Antoni Pau Masia
1200  Bernat Delfí   1662  Joan Santmartí
1201  Gerald de Arenys   1690  Jaume Quintanas
1206   Arnald de Pertegàs    1723  Alfons Rius
1244  Bemat de Montomés   1725  Pere Joan Dalmau
1273  Berenguer de Parera   1740  Genís Padró i Cuyàs
 1296   Simó de Mollet   1763   Josep Llorenç
1338  Jaume de Folch   1787  Manuel Camín
1340  Arnald Dalmau   1792  Ramon Roca
1341  Guillem Vilella   1807  Antoni Monner
1350  Guillem de Conamina   1815   Francesc Fauria
1356  Simó de Ulmo   1825  Manuel Solà
1366  Pere Ponç Puig   1827  Llorenç Marquet
1371  Ramon Calmella   1849  Simó Mayol
1385  Joan Fuster   1867  Pere Fonoll
1388  Berenguer Roig   1869  Domènech Subirana
1405   Bernat Via   1893   Valerià Llonch
1421  Francesc Portella   1898  Xavier Civil
1426  Francesc Condamina   1898  Antoni Armengol
1435 Pere Antoni Coca   1899  Antoni Briàs
1450  Mateu Massó   1916  Lluís Paradell
1483   Joan Massiques   1939   Jesús Ventura Suriñach
1496  Pere Sabata   1973  Anton Bassolas (ecònom)
1524  Angel de Proxida   1996  Valentí Ganduxé
1545  Lluís Pilares   2008  Pere Farriol Vinyes
2017 Hernan Urdaneta (administrador)   2023 Fidel Catalan

Cal fer esment que ultra els rectors relacionats hi hagué una gran quantitat de vicaris, beneficiats i encarregats temporals que no s'enumeren en aquest llistat..