CATEQUESI

                ACTIVITAT CATEQUÈTICA  2023-2024

 
La parròquia de Sant Genís ofereix un servei de catequesi amb diferents modalitats.

Per a nois i noies:

- Preparació dels infants per a la recepció dels sagraments.
- Formació de continuïtat pels que ja han fet la Primera Comunió.
- Preparació per a la Confirmació.

 

Aquesta activitat catequètica es pot portar a terme gràcies a l'esforçada i desinteressada col·laboració d'un grup de feligreses/os que esmercen una considerable part del seu temps a aquesta lloable i meritòria tasca d'apostolat.

GRUP DE CATEQUISTES