BENVINGUDA DE MOSSÈN FIDEL


Benvolguts,

Com sou coneixedors, el proppassat 4 de setembre Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa, em feia l’entrega del nomenament d’administrador parroquial de la nostra comunitat de Sant Genís de l’Ametlla del Vallès.
D’aleshores ençà han passat dues setmanes en les que heu tingut temps d’acomiadar-vos de Mn. Hernán Urdaneta, que durant aquests darrers 6 anys ha exercit aquest servei entre vosaltres. Durant aquest temps he tingut ocasió de reunir-me amb el Consell d’Economia i els responsables de Catequesi, Càritas, Despatx parroquial i Litúrgia. Aquest cap de setmana esdevé el primer que presidiré les celebracions entre vosaltres.
    En l’acta de consagració del nostre temple parroquial, sota l’advocació de Sant Genís a la població anomenada Amindola, del 4 de juliol de l’any 932, s’esmenta el nombre del primer prevere del que tenim constància serví aquesta parròquia, Gratiosus. A més, en el document, de gran vàlua per nosaltres, es fa referència al que es demana al prevere que serveix aquesta parròquia i que no és altra cosa que compleixi diligentment els seus deures, és a dir “que no difereixi en celebrar els ministeris segons els decrets dels sants pares i germans i no ometi acudir en els temps establerts”. Més endavant, en un document de 1257 es recorda quines són les obligacions del rector: “que pasturi les seves ovelles amb la paraula, l’exemple i les obres tal com es llegeix en el Senyor” i “que
vetlli sobre el seu ramat com ho exigeix l’ofici pastoral”.  Vet aquí l’ofici del qual he estat nomenat continuador!
    El papa Francesc utilitza sovint una expressió que s’ha popularitzat i és que el prevere, com a pastor, ha de fer olor ovella. Un pastor que sap anar al davant del poble encomanat quan convé guiar-lo cercant els millors camins i pasturatges, que sap estar al costat quan cal acompanyar i que sap anar al darrera quan cal impulsar i animar. D’aquesta manera podem ajudar a fer que la parròquia, seguint aquella bella expressió del bon papa Sant Joan XXIII, sigui com aquella font d’aigua que es troba al mig de plaça i a la qual tothom es pot acostar per calmar la set i refer-se en les seves forces.
    Ara començo a caminar amb vosaltres, acompanyant-vos en les celebracions des del servei de presidir-les, rebent-vos en el despatx parroquial o en els carrers del nostre poble, acompanyant catequistes, voluntaris i responsables, procurant estar a prop de tothom qui necessiti del ministeri del prevere. Un servei que no faig tot sol, sinó que compto amb un gran ajut en la persona de Mn. Josep M. Sancho. Confio que ens anirem coneixent poc a poc, tot i que, com ja sabeu, estaré entre vosaltres els caps de setmana. Compteu amb mi en el que bonament pugui ajudar.

Cordialment en el Senyor

Mn. Fidel Catalán Catalán